Ekonomická správa

Vedeme finanční i mzdové účetnictví podle platné legislativy všem právním formám (SVJ, SBD, s.r.o.)

Ekonomická správa nemovitostí je z hlediska majitele jedním z klíčových prvků, který ovlivňuje celkový výkon a prosperitu investice. Efektivní řízení finančních aspektů je základem udržitelného a prosperujícího provozu. Proto nabízíme transparentní a odborné služby v oblasti evidence, vyúčtování a účetnictví, které vytvářejí základ důvěry a stabilního vztahu mezi vlastníkem a správcem nemovitostí.

Ekonomická správa je pevně spojena s právními záležitostmi a je nezbytná pro zajištění souladu s platnými předpisy. Naše právní týmy se aktivně zabývají vymáháním pohledávek od neplatičů a pečlivě spravují nájemní a dodavatelské smlouvy, aby ochránily zájmy majitelů. Tímto způsobem zajišťujeme právní dodržování, což je klíčové pro řádný a stabilní chod nemovitostí.

Kombinace efektivního finančního řízení a důsledné právní péče vytváří solidní základ pro zajištění prosperity a udržitelnosti investic do nemovitostí.

Hlavní body ekonomické správy:

 • Evidence nájemců a vlastníků
 • Vedení kompletního účetnictví, vypracování daňového přiznání
 • Zpracování nájemních i podnájemních smluv
 • Předpisy, evidence a aktualizace plateb za služby
 • Evidence a upomínání dlužníků, vymáhání dlužných částek
 • Zajištění odečtů médií
 • Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů
 • Vyúčtování přeplatků a nedoplatků za služby
 • Provádění plateb přes internetové bankovnictví
 • Přihlášení nových subjektů na Finančním úřadu


Strukturální popis ekonomické správy

 1. Finanční řízení:
  Zahrnuje správu nákladů a příjmů spojených s nemovitostí, včetně výběru nájemného, fakturace, vyúčtování nákladů na služby, účtování výdajů a příjmů, a dalšího finančního řízení spojeného s provozem nemovitostí.
 2. Rozpočtování:
  Vytváření a správa rozpočtů na opravy, údržbu a další náklady spojené s nemovitostí. Toto zahrnuje odhadované náklady na běžnou údržbu, plánované renovace či opravy a rezervy pro nepředvídané výdaje.
 3. Výkazy a reporty:
  Sledování finančních výkazů, tvorba reportů a analýz týkajících se finančních aspektů nemovitostí. To umožňuje majitelům nebo správcům nemovitostí detailní pohled na výdaje a výnosy spojené s danou nemovitostí.
 4. Plánování investic:
  Posuzování a plánování investic do nemovitostí z hlediska návratnosti, zlepšení hodnoty nebo zvyšování efektivity provozu.
 5. Dodržování právních a daňových povinností:
  Zajištění správného účetnictví, plnění daňových povinností a dodržování příslušných legislativních norem v oblasti správy nemovitostí.

Celkově ekonomická správa nemovitosti má za cíl optimalizovat finanční výnosy, minimalizovat náklady, zajistit transparentnost a efektivní řízení finančních aspektů spojených s provozem a vlastnictvím nemovitostí. Je to klíčový prvek pro udržení zdravého hospodaření s nemovitostmi a maximalizaci jejich hodnoty.