Ekonomická správa

Ekonomická správa je z pohledu vlastníka jednou z nejdůležitějších činností. Pořádek dělá přátele a proto nabízíme velice transparentní a profesionální služby v oblasti evidence, vyúčtování a účetnictví. Ekonomická správa jde ruku v ruce s právní činností. Vymáháme pohledávky od neplatičů, zpracováváme nájemní i dodavatelské smlouvy apod.

  • Evidence nájemců a vlastníků
  • Vedení kompletního účetnictví, vypracování daňového přiznání
  • Zpracování nájemních i podnájemních smluv
  • Předpisy, evidence a aktualizace plateb za služby
  • Evidence a upomínání dlužníků, vymáhání dlužných částek
  • Zajištění odečtů médií
  • Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů
  • Vyúčtování přeplatků a nedoplatků za služby
  • Provádění plateb přes internetové bankovnictví
  • Přihlášení nových subjektů na Finančním úřadu