Ceník

Ceník Služeb

Print Friendly, PDF & Email

Platnost ceníku: od 01. 01. 2023

Ceny jsou uváděny bez zákonného DPH

BESTO CZ s.r.o., Janovského 920/34, 170 00 Praha 7, tel.: +420 737 282 748, e-mail: info@besto.cz, web: https://besto.cz

Název/Služba

Jednotka

Cena/Kč

Správa nemovitostí

Technická a provozní správa – revize, údržba…

měsíc

50,- až 250,-

Ekonomická správa – evidence, předpis, vyúčtování, účetnictví

měsíc

50,- až 250,-

Účetnictví SVJ, BD – vedení účetnictví, roční závěrka

měsíc

120,-

Online správa

měsíc

zdarma

Administrativně účetní služby

Zaslání elektronické upomínky dlužné částky

úkon

zdarma

Skenování A4 (mimo paušál)

stránka

5,-

Kopírování, tisk A4 (mimo paušál)

stránka

5,-

Manuální zpracování bankovního výpisu (pdf, papírová verze)

položka

25,-

Laminování A4

stránka

35,-

Potvrzení o bezdlužnosti

úkon

150,-

Vyhotovení a zaslání upomínky dlužné částky email/korespondenčně (bez poštovného)

úkon

zdarma

Vyhotovení individuálního informačního dopisu jednotlivým vlastníkům (oznámení o nápravě, závady, výzvy atd.)

položka

150,-

Vypracování mzdy (výplatní pásky, komunikace s úřady atd.)

mzda/měsíc

250,-

Mzdová agenda DPP

1 osoba / rok

1 200,-

Mzdová agenda DPČ, výkon funkce, VPP, kontroly

1 osoba / rok

3 000,-

Nahlížení do dokladů spravované nemovitosti dle §1179 NoZ (do 0,5 hodiny)

úkon

zdarma

Každa další započatá 0,5 hodina nahlížení do dokladů dle §1179 NoZ

úkon

150,-

Vypracovaní pravidel pro rozúčtování

úkon

od 2 000,-

Vyhotovení předžalobní upomínky právním zástupcem

úkon

2 000,-

Vypracování (přepracování stanov)

úkon

dle dohody

Příprava podkladů pro založení do sbírky listin a zaslání na městský soud

úkon

250,-

Změna v obchodním rejstříku – řádně dodány veškeré podklady bez kolků

úkon

2 000,-

Změna v obchodním rejstříku – podklady dodány neúplně či nesprávně bez kolku

úkon

4 000,-

Organizace shromáždění SVJ/BD

Příprava pozvánky, kompletace a tisk podkladů, příprava, kontrola dle výpisu z katastru atd., tisk prezenční listiny, prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění a vyhodnocení hlasování. Doba trvání shromáždění do 2,5 hodin včetně prezence. Cena nezahrnuje poštovné.

Organizace shromáždění základní sazba do 20 Bytových jednotek (do 2,5 hodin)

úkon

3 500,-

Organizace shromáždění základní sazba do 40 Bytových jednotek (do 2,5 hodin)

úkon

5 000,-

Organizace shromáždění základní sazba do 60 Bytových jednotek (do 2,5 hodin)

úkon

6 500,-

Každá další započatá hodina nad rámec 2,5 hodin

úkon

900,-

Zpracování zápisu ze shromáždění

úkon

1 500,-

Zajištění místa pro konání shromáždění

úkon

300,-

Organizace hlasování Per rollam (kompletace a tisk podkladů pro jednotlivé body hlasování, vyhodnocení hlasování)

úkon

od 4 000,-

Technické služby nad rámec smlouvy

Doprava po Praze

úkon

600,-

Práce technika

hodina

550,-

Výměna žárovky, zářivky, startéru bez materiálu

úkon

75,-

Výměna žárovky, zářivky, startéru bez materiálu (nad výšku 2,60 metru)

úkon

150,-

Koordinační poplatek (tento poplatek je účtován za úkon, který není v paušální ceně a souvisí například s pořízením cenové nabídky, která nevyžaduje součinnost technika na místě předmětné nemovitosti či si statutární orgán vyžádá např. nezávaznou nabídku)

úkon

500,-

Výběrové řízení

úkon

dle dohody

Odečet měřidel (vodoměrů)

úkon

2 000,-

Příplatek za práci mimo pracovní dobu a svátky 100% (od 9:00 do 16:00)

svátky

100%

Zajištění 24h havarijní služby mimo pracovní dobu společnosti

úkon

zdarma