Technická správa

Základní body technické správy

 • Vedení a aktualizace dokumentace domů
 • Zajišťování dodávek služeb spojených s užíváním nemovitosti (el. energie, plyn, voda, teplo, odpad apod.)
 • Zpracování plánů oprav a údržby domu
 • Zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, celoroční úklid chodníků a starost o zeleň
 • Evidence a zajištění pravidelných revizí
 • Příprava a realizace výběrových řízení
 • Zajišťování oprav a údržby domu
 • Zajištění non-stop havarijní služby
 • Spolupráce při vyřízení škodní události
 • Pomoc při vyřizování žádostí o dotace – program Panel
 • Zastupování v jednání s úřady a institucemi

V neposlední řadě je to „převzetí“ nemovitosti od stávajícího správce nebo developera (dokumentace, podklady, účetnictví) a to kdykoliv v průběhu roku. Díky velkému počtu spravovaných bytů dosahujeme velmi příznivých cen oprav, které jsou nižší než při nahodilých a jednorázových výběrech dodavatelů.

Strukturální popis technické a provozní správy

Strukturální popis technické a provozní správy budov zahrnuje rozmanité oblasti a činnosti, které jsou nezbytné pro efektivní a bezproblémový chod budovy.

 1. Opravy a údržba:
  Pravidelná údržba stavebních prvků (elektrické instalace, vytápění, vzduchotechnika, vodoinstalace, fasáda, střecha, výtahy atd.).
  Opravy a nápravy, aby se zachovala bezpečnost a pohodlí uživatelů budovy.
 2. Energetický management:
  Monitorování spotřeby energie a hledání způsobů, jak snížit energetické náklady (např. úsporná osvětlení, izolace, energetické audit).
 3. Bezpečnostní opatření:
  Správa bezpečnostních systémů (kamerový systém, bezpečnostní alarmy, přístupové systémy).
  Kontrola požární ochrany a zajištění dodržování bezpečnostních standardů.
 4. Správa dodavatelů a smluvních partnerů:
  Komunikace s dodavateli služeb (úklid, údržba zeleně, ostraha) a dohled nad jejich výkonem.
  Správa smluv a monitorování dodržování dohod.
 5. Databáze a dokumentace:
  Vytvoření a udržování dokumentace týkající se technických specifikací budovy, historie oprav, revizí, a kontrolních bodů.
  Sledování a aktualizace databáze majetku (inventář zařízení, systémů a zařízení v budově).
 6. Nouzový plán a krizový management:
  Vypracování nouzových plánů a plánů evakuace.
  Příprava na mimořádné situace a koordinace nouzových reakcí.
 7. Kvalita vnitřního prostředí:
  Monitorování kvality vzduchu, teploty a vlhkosti v budově.
  Implementace opatření pro zlepšení kvality vnitřního prostředí.
 8. Modernizace a inovace:
  Identifikace oblastí, které vyžadují modernizaci nebo inovace pro zlepšení efektivity a udržitelnosti budovy.
  Implementace nových technologií a systémů pro vylepšení provozu a snížení nákladů.
 9. Komunikace a reportování:
  Pravidelná komunikace s majiteli nebo správci nemovitostí o stavu a plánech pro údržbu a opravy.
  Zpracování reportů o stavu budovy, nákladech na údržbu a plnění cílů v oblasti technické a provozní správy.
 10. Dlouhodobé plánování a strategie:
  Vypracování dlouhodobých plánů pro údržbu a rozvoj budovy.
  Stanovení priorit a plánování rozpočtu pro opravy a modernizaci.

Naše odborná strategie v oblasti technické a provozní správy budov zdůrazňuje rozsáhlou komplexitu, význam a šíři úkolů, které naši technici vykonávají s cílem udržet nemovitosti v optimálním stavu při maximální efektivitě.