Vaše spolehlivá správa
nemovitostí

Komplexní technická a ekonomická činnost při správě bytových i nebytových komplexů.

kvalitní správa...

individuální a lidský přístup...

moderní způsob komunikace...

Technická správa
150 - 250MĚSÍC / JEDNOTKA
Pravidelná údržba a opravy budovy, zařízení a zařízení v domě. Správa služeb (úklid, odvoz odpadu, zahradní úpravy, údržba společných prostor atd.). Monitorování a řešení bezpečnostních opatření a požární ochrany.
  • Veškeré ceny jsou uvedeny bez zákonného DPH
Komplexní správa
od 300MĚSÍC / JEDNOTKA
Komplexní správa domu, jako součást správy nemovitostí, zahrnuje řadu důležitých úkolů a povinností, které mají za cíl efektivně a profesionálně spravovat danou nemovitost.
  • Veškeré ceny jsou uvedeny bez zákonného DPH
Profesionální předseda
5.500Minimální cena za výkon funkce / MĚSÍC
Profesionální předseda ve správě nemovitostí hraje klíčovou roli v zajištění efektivní správy, harmonie mezi vlastníky a celkovém dobrém fungování společenství vlastníků jednotek.
  • Veškeré ceny jsou uvedeny bez zákonného DPH
Účetnictví
250MĚSÍC / JEDNOTKA
Vedení finančního i mzdového účetnictví podle platné legislativy všem právním formám společenství. Sestavování rozpočtu a sledování finančních toků, zajištění včasného placení účtů, správa bankovních transakcí atd.).
  • Veškeré ceny jsou uvedeny bez zákonného DPH
0123456789001234567890%

Bytové domy

Současně největší podíl našich klientů

0123456789001234567890%

Kanceláře

Tento podíl má každoročně mírný nárůst

0123456789001234567890%

Jednotlivci

Překvapivý nárůst v letošním roce

BESTO CZ s.r.o.Historie společnosti

Společnost BESTO CZ s.r.o. byla založena v roce 2008 a od svého vzniku přináší do oblasti správy nemovitostí inovativní přístup. Naše hlavní devízou a hnacím motorem úspěchu je budování vzájemné důvěry prostřednictvím individuálního a flexibilního přístupu ke každému klientovi. Kladejme zvláštní důraz na lidský aspekt, spojený s hlubokými odbornými znalostmi oboru. Nesnažíme se pouze být správci, nýbrž partnerskými pomocníky, na které se klienti mohou plně spolehnout. Zůstáváme pevně oddáni myšlence zůstat malou až střední firmou, která staví svůj úspěch na pevných vztazích se svými klienty, neboť věříme, že právě takto můžeme poskytovat služby na vysoké úrovni.