Profesionální předseda SVJ

HLEDÁTE EXTERNÍHO PŘEDSEDU SVJ?

Kdy nastane čas, využít služby Profesionálního předsedy?

Nejste spokojeni se stávajícím výborem a předsedou

Nejste schopni se na shromáždění společenství vlastníků na ničem usnést

Máte opakované problémy, či neshody při volbě členů výboru a předsedy společenství

Nikdo ze společenství jednotek nechce vykonávat funkci předsedy, nebo člena výboru

Nikdo nechce převzít a nést plnou zodpovědnost a závazky, které sebou funkce statutárního orgánu nese

Napadají vás otázky, kdo bude v případě pochybení hradit případné škody

Nemáte čas, nebo nechcete věnovat svůj soukromý čas, který můžete věnovat rodině

Činnost placeného výboru vás stojí desetitisícové částky každý měsíc

Jste nový dům a neznáte se navzájem. Bojíte se, aby do funkce nebyla zvolena nekompetentní a nezodpovědná osoba, která vaše společenství může zadlužit

Proč volit Profesionálního předsedu SVJ?

Přebírá odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu

Odpovídá za správu domu a pozemku

Nese plnou odpovědnost za způsobené škody

Organizuje a svolává shromáždění vlastníků

Kompletně zajišťuje chod společenství vlastníků

Jedná a rozhoduje o záležitostech společenství vlastníků

Řídí a kontroluje služby správcovské firmy, včetně administrativy a účetnictví

Spolupracuje s revizorem, nebo kontrolní komisí

Zajišťuje řešení dluhů vlastníků

Má základní právní znalosti

Má tým odborných spolupracovníků

Co je potřeba udělat k přechodu na Profesionálního předsedu?

Stávající statutární orgán svolá shromáždění, kde se odsouhlasí zřízení funkce předsedy

Upraví se stanovy SVJ, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku

Vytvoření kontrolní komise nebo funkce revizora, kteří dohlíží na funkci předsedy

Odsouhlasit změny stanov

Jak Vám se změnou pomůžeme?

Setkáme se s vámi u vás v domě, kde vám zodpovíme všechny vaše otázky

Připravíme vám návrh změny stanov SVJ

Pomůžeme vám svolat shromáždění vlastníků

Na shromáždění představíme naši společnost a profesionálního předsedu a zodpovíme vaše otázky.

Po vašem odsouhlasení předsedy podepíšeme potřebné smlouvy a převezmeme činnost statutárního orgánu.

Ceník Profesionálního předsedy

Cena za převzetí odpovědnosti předsedy SVJ, řízení a návrhů řešení = cena za funkci profesionálního předsedy společenství vlastníků jednotek.

Cena za funkci předsedy SVJ je nastavována individuálně. Velmi záleží na situaci, co přesně Váš dům potřebuje a na rozsahu těchto činnosti í současného výkonu správce nemovitostí SVJ.

Cena za výkon externího předsedy SVJ je fakturována společenství vlastníků, tzn. tato cena je konečná a společenství nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění. Většinou je odměna celého výboru vyšší, a tedy zde je první prostor k úsporám.

Abychom se mohli starat o Váš dům s péčí řádného hospodáře, stanovili jsme pro menší bytové domy minimální cenu za výkon funkce profesionálního předsedy SVJ na 5.500,- Kč bez DPH za měsíc, a to v závislosti na technickém a ekonomickém stavu domu.

Chcete využít naše služby profesionálního předsedy? Vyplňte níže uvedený formulář se základními údaji o Vašem SVJ a my se Vám ozveme zpět.

 

Pohání ARForms  (Unlicensed)