Profesionální předseda

Dopřejte si externího předsedu SVJ. Výhoda zvoleného profesionála je jeho specializace pro danou činnost.