On-line správa OLD

On-line správa je systém, který je přímo napojený na naše aplikace a umožňuje vám nahlížet do ekonomické i technické správy domu. Máme připraveny náhledy určené pro správní výbor/majitele a pro jednotlivé vlastníky/nájemníky.

 • Přehledy předpisů
 • Přehled plateb vlastníků/nájemníků
 • Vyúčtování záloh
 • Přehled výsledků vyúčtování
 • Náklady domu strukturované do složek
 • Zadávání požadavků (ticketů)
 • Přehled čerpání fondu oprav
 • Odečty měřidel
 • Přehled dlužníků
 • Přehled revizí
 • Dokumenty
 • Pasportizace objektu
 • Opis zaúčtovaných dokladů
 • Opis bankovních účtů

On-line správa