Ceník služeb OLD

 

Správa nemovitostí
Cena
Technická a provozní správa – revize, údržba… 50,- až 250,- Kč / jednotku
Ekonomická správa – evidence, předpis, vyúčtování, účetnictví 50,- až 250,- Kč / jednotku
Úklidové služby – pravidelný úklid společných prostor 0,4 až 1,1 Kč / m2
Účetnictví SVJ, BD – vedení účetnictví, roční závěrka 120,- Kč / jednotku
Mzdymzdové účetnictví 250,- Kč / mzdu
Online správa (při technické a ekonomické správě ZDARMA) 50,- Kč / jednotku

 

Administrativně účetní služby

Potvrzení o bezdlužnosti 100,-
Zaslání elektronické upomínky dlužné částky zdarma
Vyhotovení a zaslání upomínky dlužné úhrady (bez poštovného) 150,-
Vyhotovení předžalobní upomínky právním zástupcem 1 600,-
Manuální zpracování bankovního výpisu (pdf, papírová verze) 25,- Kč / položka
Vypracování mzdy (výplatní pásky, komunikace s úřady atd.) 250,- Kč / mzdu
Skenování A4 (mimo paušál) 5,- Kč / stránka
Kopírování, tisk A4 (mimo paušál) 5,- Kč / stránka
Laminování A4 35,- Kč / stránka
Nahlížení do dokladů spravované nemovitosti dle §1179 NoZ (do 0,5 hodiny) zdarma
každa další započatá 0,5 hodina nahlížení do dokladů dle §1179 NoZ 150,-
Vypracovaní pravidel pro rozúčtování od 1500,-
Vypracování (přepracování stanov) dle dohody
Změna v obchodním rejstříku – řádně dodány veškeré podklady 3 500,-
Změna v obchodním rejstříku – podklady dodány neúplně či nesprávně 5 500,-

 

Organizace shromáždění SVJ/BD

Příprava pozvánky, kompletace a tisk podkladů, příprava, kontrola dle výpisu z katastru atd., tisk prezenční listiny, prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění a vyhodnocení hlasování. Doba trvání shromáždění do 2,5 hodin včetně prezence. Cena nezahrnuje poštovné či jiný způsob distribuce materiálů. 

Organizace shromáždění základní sazba do 20 Bytových jednotek (do 2,5 hodin) 3 500,-
Organizace shromáždění základní sazba do 40 Bytových jednotek (do 2,5 hodin) 5 000,-
Organizace shromáždění základní sazba do 60 Bytových jednotek (do 2,5 hodin) 6 500,-
Každá další započatá hodina nad rámec 2,5 hodin 900,-
Zpracování zápisu ze shromáždění 1 500,-
Zajištění místa pro konání shromáždění 300,-

 

Technické služby nad rámec smlouvy

Technické (kontrolní) prohlídky technikem probíhají na objektech primárně dle smluvního ujednání. Pokud smlouva neurčuje periodu jednotlivých prohlídek je určena je určena dle velikosti objektu a to následovně. Do 20 ne/bytovách jednotek 1 x měsíčně, 40 ne/bytových jednotek 2 x měsíčně, 41 ne/bytových a více se prohlídky provádějí 4 x měsíčně.   Služby poskytované nad rámec měsíčního paušalu či výše uvedené rozdělení jsou zpoplatněny částkou 350Kč za započatou hodinu.

Práce technika (zajištění běžné údržby) 350,- Kč / hodina
Doprava po Praze 390,-
Výjezd mimo paušál + doprava + první hodina práce 890,-
Havarijní výjezd – dojezd do 2 hodin od nahlášení 2 200,-
Výměna žárovky, zářivky, startéru bez materiálu (do výšky 2,60 metru) 75,-
Výměna žárovky, zářivky, startéru bez materiálu (nad výšku 2,60 metru) 150,-
Výběrové řízení (nabídky + vyhodnocení) 3% min. 3 000,-
Odečet měřidel (vodoměrů) jeden termín 1 900,-
Příplatek za práci mimo pracovní dobu a svátky 100% (od 9:00 do 16:00) +100%
Zajištění 24h havarijní služby mimo pracovní dobu společnosti zdarma


Veškeré ceny jsou uvedeny bez zákonného DPH
Aktualizace (platnost) od 1.9.2020