Technická správa

Technická a provozní správa v sobě skrývá řadu činností, díky kterým zajistíme bezproblémový chod každého domu. Náplň práce našich techniků záčíná běžnou obhlídkou nemovitosti, zajištěním drobných oprav, revizí, kontrolou zařízení domu a končí třeba plánováním a organizováním velkých oprav.

 • Vedení a aktualizace dokumentace domů
 • Zajišťování dodávek služeb spojených s užíváním nemovitosti (el. energie, plyn, voda, teplo, odpad, apod.)
 • Zpracování plánů oprav a údržby domu
 • Zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, celoroční úklid chodníků a starost o zeleň
 • Evidence a zajištění pravidelných revizí
 • Příprava a realizace výběrových řízení
 • Zajišťování oprav a údržby domu
 • Zajištění non-stop havarijní služby
 • Spolupráce při vyřízení škodní události
 • Pomoc při vyřizování žádostí o dotace – program Panel
 • Zastupování v jednání s úřady a institucemi

V neposlední řadě je to „převzetí“ nemovitosti od stávajícího správce nebo developera (dokumentace, podklady, účetnictví) a to kdykoliv v průběhu roku. Díky velkému počtu spravovaných bytů dosahujeme velmi příznivých cen oprav, které jsou nižší než při nahodilých a jednorázových výběrech dodavatelů.