Ceník

Ceník Služeb

Print Friendly, PDF & Email

Poslední aktualizace: 01. 10. 2021

BESTO CZ s.r.o., Janovského 920/34, 170 00 Praha 7, tel.: +420 737 282 748, e-mail: info@besto.cz, web: https://besto.cz

 


Název/Služba

Jednotka

Cena/Kč


Správa nemovitostí

Technická a provozní správa – revize, údržba…

měsíc

50,- až 250,-

Ekonomická správa – evidence, předpis, vyúčtování, účetnictví

měsíc

50,- až 250,-

Účetnictví SVJ, BD – vedení účetnictví, roční závěrka

měsíc

120,-

Online správa (při technické a ekonomické správě ZDARMA)

měsíc

50,-

Mzdy – mzdové účetnictví

mzda/měsíc

250,-


Administrativně účetní služby

Zaslání elektronické upomínky dlužné částky

úkon

zdarma

Skenování A4 (mimo paušál)

stránka

5,-

Kopírování, tisk A4 (mimo paušál)

stránka

5,-

Manuální zpracování bankovního výpisu (pdf, papírová verze)

položka

25,-

Laminování A4

stránka

35,-

Potvrzení o bezdlužnosti

úkon

100,-

Vyhotovení a zaslání upomínky dlužné úhrady (bez poštovného)

úkon

150,-

Vypracování mzdy (výplatní pásky, komunikace s úřady atd.)

mzda/měsíc

250,-

Nahlížení do dokladů spravované nemovitosti dle §1179 NoZ (do 0,5 hodiny)

úkon

zdarma

Každa další započatá 0,5 hodina nahlížení do dokladů dle §1179 NoZ

úkon

150,-

Vypracovaní pravidel pro rozúčtování

 úkon

od 1500,-

Vyhotovení předžalobní upomínky právním zástupcem

úkon

1 600,-

Vypracování (přepracování stanov)

úkon

dle dohody

Změna v obchodním rejstříku – řádně dodány veškeré podklady

úkon

3 500,-

Změna v obchodním rejstříku – podklady dodány neúplně či nesprávně

úkon

5 500,-


Organizace shromáždění SVJ/BD

Příprava pozvánky, kompletace a tisk podkladů, příprava, kontrola dle výpisu z katastru atd., tisk prezenční listiny, prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění a vyhodnocení hlasování. Doba trvání shromáždění do 2,5 hodin včetně prezence. Cena nezahrnuje poštovné.

Organizace shromáždění základní sazba do 20 Bytových jednotek (do 2,5 hodin)

úkon

3 500,-

Organizace shromáždění základní sazba do 40 Bytových jednotek (do 2,5 hodin)

úkon

5 000,-

Organizace shromáždění základní sazba do 60 Bytových jednotek (do 2,5 hodin)

úkon

6 500,-

Každá další započatá hodina nad rámec 2,5 hodin

úkon

900,-

Zpracování zápisu ze shromáždění

úkon

1 500,-

Zajištění místa pro konání shromáždění

úkon

300,-


Technické služby nad rámec smlouvy

Technické (kontrolní) prohlídky technikem probíhají na objektech primárně dle smluvního ujednání. Pokud smlouva neurčuje periodu jednotlivých prohlídek je určena je určena dle velikosti objektu a to následovně. Do 20 ne/bytovách jednotek 1 x měsíčně, 40 ne/bytových jednotek 2 x měsíčně, 41 ne/bytových a více se prohlídky provádějí 4 x měsíčně. Služby poskytované nad rámec měsíčního paušalu či výše uvedené rozdělení jsou zpoplatněny částkou 350Kč za započatou hodinu.

Výměna žárovky, zářivky, startéru bez materiálu (nad výšku 2,60 metru)

úkon

150,-

Výběrové řízení (nabídky + vyhodnocení)

úkon

3%/min. 3 000,-

Odečet měřidel (vodoměrů) jeden termín

úkon

1 900,-

Příplatek za práci mimo pracovní dobu a svátky 100% (od 9:00 do 16:00)

 svátky

100%

Zajištění 24h havarijní služby mimo pracovní dobu společnosti

úkon

zdarma