Ceník

Ceník Služeb

Print Friendly, PDF & Email

Poslední aktualizace: 01. 10. 2021

BESTO CZ s.r.o., Janovského 920/34, 170 00 Praha 7, tel.: +420 737 282 748, e-mail: info@besto.cz, web: http://besto.cz

 


Název/Služba

Jednotka

Cena/Kč

Správa nemovitostí

Technická a provozní správa – revize, údržba…

měsíc

50,- až 250,-

Ekonomická správa – evidence, předpis, vyúčtování, účetnictví

měsíc

50,- až 250,-

Účetnictví SVJ, BD – vedení účetnictví, roční závěrka

měsíc

120,-

Online správa (při technické a ekonomické správě ZDARMA)

měsíc

50,-

Mzdy – mzdové účetnictví

mzda/měsíc

250,-

Administrativně účetní služby

Zaslání elektronické upomínky dlužné částky

úkon

zdarma

Skenování A4 (mimo paušál)

stránka

5,-

Kopírování, tisk A4 (mimo paušál)

stránka

5,-

Manuální zpracování bankovního výpisu (pdf, papírová verze)

položka

25,-

Laminování A4

stránka

35,-

Potvrzení o bezdlužnosti

úkon

100,-

Vyhotovení a zaslání upomínky dlužné úhrady (bez poštovného)

úkon

150,-

Vypracování mzdy (výplatní pásky, komunikace s úřady atd.)

mzda/měsíc

250,-

Nahlížení do dokladů spravované nemovitosti dle §1179 NoZ (do 0,5 hodiny)

úkon

zdarma

Každa další započatá 0,5 hodina nahlížení do dokladů dle §1179 NoZ

úkon

150,-

Vypracovaní pravidel pro rozúčtování

 úkon

od 1500,-

Vyhotovení předžalobní upomínky právním zástupcem

úkon

1 600,-

Vypracování (přepracování stanov)

úkon

dle dohody

Změna v obchodním rejstříku – řádně dodány veškeré podklady

úkon

3 500,-

Změna v obchodním rejstříku – podklady dodány neúplně či nesprávně

úkon

5 500,-

Organizace shromáždění SVJ/BD

Příprava pozvánky, kompletace a tisk podkladů, příprava, kontrola dle výpisu z katastru atd., tisk prezenční listiny, prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění a vyhodnocení hlasování. Doba trvání shromáždění do 2,5 hodin včetně prezence. Cena nezahrnuje poštovné.

Organizace shromáždění základní sazba do 20 Bytových jednotek (do 2,5 hodin)

úkon

3 500,-

Organizace shromáždění základní sazba do 40 Bytových jednotek (do 2,5 hodin)

úkon

5 000,-

Organizace shromáždění základní sazba do 60 Bytových jednotek (do 2,5 hodin)

úkon

6 500,-

Každá další započatá hodina nad rámec 2,5 hodin

úkon

900,-

Zpracování zápisu ze shromáždění

úkon

1 500,-

Zajištění místa pro konání shromáždění

úkon

300,-

Technické služby nad rámec smlouvy

Technické (kontrolní) prohlídky technikem probíhají na objektech primárně dle smluvního ujednání. Pokud smlouva neurčuje periodu jednotlivých prohlídek je určena je určena dle velikosti objektu a to následovně. Do 20 ne/bytovách jednotek 1 x měsíčně, 40 ne/bytových jednotek 2 x měsíčně, 41 ne/bytových a více se prohlídky provádějí 4 x měsíčně. Služby poskytované nad rámec měsíčního paušalu či výše uvedené rozdělení jsou zpoplatněny částkou 350Kč za započatou hodinu.

Výměna žárovky, zářivky, startéru bez materiálu (nad výšku 2,60 metru)

úkon

měsíc

Výběrové řízení (nabídky + vyhodnocení)

úkon

3%/min. 3 000,-

Odečet měřidel (vodoměrů) jeden termín

úkon

1 900,-

Příplatek za práci mimo pracovní dobu a svátky 100% (od 9:00 do 16:00)

svátky

100%

Zajištění 24h havarijní služby mimo pracovní dobu společnosti

úkon

zdarma